Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse

Fur Friskole har i skoleåret 2016/2017 lavet trivselsundersøgelser blandt eleverne i børnehaveklasse - 3. klasse og 4. klasse - 9. klasse

Resultaterne er tilgængelige på hjemmesiden i nedenstående dokumenter

Vi har valgt at uddrage følgende spørgsmål fra undersøgelserne, som vi vil have særligt fokus på i næste skoleår

Vi vil løbende evaluere resultaterne af indsatsen 


Børnehaveklassen - 3. klasse

Spørgsmål 13 - Er der nogen, der driller dig så du bliver ked af det?

Spørgsmål 15 - Er du med til at bestemme, hvad i skal lave i timerne?

Spørgsmål 18 - Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?


4. klasse - 9. klasse

Spørgsmål 4 - Jeg er god til at arbejde sammen med andre.

Spørgsmål 6 - hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?

Spørgsmål 16 - Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad i skal arbejde med i klassen?

Spørgsmål 20 - Er undervisningen spændende?

Spørgsmål 21 - Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende.

Spørgsmål 23 - Møder dine lærere præcist til undervisningen

Sprøgsmål 37 - Læreren sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen

Spørgsmål 40 - Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene