Fur Friskole og Børnehus personale

Henrik Aarø - Skoleleder
Bente Kæseler - Lærer
Anders Øvre - Lærer
Amalie Kæseler - Lærer
Rakul  Johansen - Undervisning og støtte
Dorthe Klausen -
Undervisning og støtte
Anita Pedersen - Rengøring
Helle Norup - Pedel
Margit Bisgård - Bogholder
Irma Dahl
Vicki