Om Fur Børnehus

Fur Børnehus er en integreret institution med børn fra 0 år til skolestart.
Vi tager udgangspunkt i anerkendende pædagogik og arbejder derfor ud fra barnets ressourcer og interesser. 

I dagligdagen skaber vi rammer for børnenes udvikling, gennem leg og samvær, både inde og ude. Børnehavebørnene og vuggestuebørnene de fleste formiddage for sig selv, så vi har mulighed for, at danne rum for forskellige aktiviteter, såsom sproglige og motoriske aktiviteter, der er alderssvarende. 

Lokalområdet rummer mange forskellige oplevelses- og aktivitetsmuligheder, og det benytter vi os meget af. Ved at vi er en privat institution, har du en stor forældreindflydelse på de aktiviteter, som foregår i dagligdagen.