Skolens Historie

I sommeren 2013 besluttede Skive Kommune at lukke folkeskolen på Fur. Skolen var nogle år forinden blevet til en afdeling af Fursund Skole med fælles ledelse. Udsigten til at miste øens undervisningssted og et vigtigt omdrejningspunkt for mange fritidsaktiviteter fik en gruppe forældre til at sætte sig sammen med det formål at starte en friskole, der kunne tager over, når folkeskolen lukkede. Det satte gang i tingene. Flere meldte sig til at gøre en indsats. Penge skulle der til, og på fire uger blev der indsamlet godt 30.000 kroner, der blev brugt depositum ved anmeldelsen til ministeriet om start af en ny friskole pr. 1. august 2014. I løbet af efteråret 2013 blev der holdt møder med forældre til børn i den skolepligtige alder. To tredjedele var for en friskole, enkelte imod mens resten var tvivlende. Skal, skal ikke. Hele projektet stod på vippen, men skolegruppen valgte at fortsætte og indkalde til stiftende generalforsamling den 11. december 2014. Dermed var "Den selvejende Institution Fur Friskole" dannet og kunne begynde det egentlige arbejde med at virkeliggøre projektet. Forinden var der blevet taget kontakt til Skive Kommune om køb af skolebygningerne. Kommunen var positiv. Da bygningerne også rummede Fur Børnehus og havde mange flere kvadratmeter end en kommende friskolen kunne bruge, blev det besluttet at danne en forening, som skulle stå før købet af bygningerne. Dermed kom foreningen "Fur Væksthus" til verden og i maj måned 2014 blev Fur Væksthus ejer af skolebygningerne og den kommende Friskole og Fur Børnehus kunne derefter leje lokaler hos foreningen. Hele foråret gik med at ansætte først skoleleder og siden en lærer og en pædagog og udarbejde vedtægter for skolen. Det sidste var en større opgave end forventet. Adskillige forslag blev formuleret, men sendt retur af Undervisningsministeriet indenden endelige godkendelse kom. Dermed kunne Fur Friskole åbne dørene for 30 elever ved skolestarte i august 2014. Mange havde støtte arbejdet. Også folk, som ikke længere havde børn i den skolepligtige alder. I den forbindelse skal der også lyde en stor tak til øens to store fonde: "Fuur Sparekasses Fonde" og "Foreningen Fur Brand". Deres støtte var afgørende for, at hele projektet lod sig realisere. Men midt i al glæden over at det hele var lykkedes, lå en lille sort sky i horisonten og truende. Reglerne for friskoler siger, at 3. år ved den årlige opgørelse den 5. september skal en friskole kunne mønstre mindst 32 elever på klassetrinene 0.-7. klasse. De to første år, hvor der skulle være henholdsvis 14 og 24 elever var det krav ingen sag, men derefter kunne selv små udsving blive fatale. I Januar 2015 ansøgte Fejø Skole om at få ændret loven, så de kunne blive en af afdeling af en privatskole på fastlandet. Med den daværende lovgivning kunne det ikke lade sig gøre på grund af Tvind-Loven. Det affødte den tanke på Fur, at hvis Fejø kunne få en særlov for sine 12 elever, så måtte Fur også kunne få en særlov for sine 30 elever. Fur Friskolen havde ingen interesse i at blive en afdeling af en skole på fastlandet, men ønskede i stedet at mindstekravet på 32 elever blev fjernet eller væsentligt nedsat. Mail blev sendt til Dansk Friskoleforening om de ville arbejde for dette. Det ville de og stor var skuffelsen, da det i september 2015 fremgik af lovforslaget, at mindstekravet ikke blev ændret. I stedet kunne Fur Friskole i givet fald blive en afdeling af en friskole på fastlandet. Noget måtte gøres. Mails blev sendt til alle i 29 medlemmer af Børne-Unge Udvalget,hvori det blev forklaret, at Fejø-moddelen ikke duede på Fur, men at det var mindstekravet, der var problemet. For at være sikker på, at budskabet nåede frem tog fire fra bestyrelse og ansatte en tur til Christiansborg for at forklare sagen for den enkelte politiker. Det lykkedes at få aftaler med 6 folkevalgte. Besøget var på dagen for folketingets åbningsdebat i begyndelsen af oktober og hele Borgen summede af liv. Herefter kom der skred i tingene. Flere politikkere fra forskellige partier gik aktivt ind i sagen, og enden blev, at ministeriet til sidst fulgte Fur Friskoles ønske og gjorde 24 elever til mindstekrav. Dermed fik Fur sin egen særlov på skoleområdet og fik samtidigt fjernet den truende sorte sky, der gav usikkerhed om fremtiden. Siden starten 1. august 2014 har Fur Friskole vist sit værd, hvilket har medført en utrolig opbakning blandt folk på Fur. Det gælder både ved indsamling af økonomiske midler og ved praktisk hjælp.