Den nationale trivselsmåling

Den Nationale TrivselsmålingTrivselsmåling 27/2 2023

0.- 3. klasse

Fur Friskole har lavet en trivselsmåling i 0.-3. klassetrin. Samtlige 15 elever deltog i den. Der var 20 spørgsmål, som eleverne skulle besvare. (se skemaer).

1. spørgsmål var det helt grundlæggende:
"Er du glad for din skole?" 12 elever har svaret: "Ja, meget" og resten har svaret "Ja, lidt". Den positive melding viser sig også i spørgsmål nr. 2 og 5, der afspejler at eleverne er glade for deres klasse og glade for deres lærere. Besvarelserne giver også udtryk for (spørgsmål 9) at de fleste elever er gode til at koncentrere sig i timerne. 3. giver dog udtryk for at de ikke kan. Spørgsmål 17 "Lærer du noget spændende i skolen" viser også 12 uf af 15 er positive på dette punkt.

Indsatsområder

Spørgsmål 13 og 14

9 ud af 15 giver udtryk for, at ofte eller nogle gange bliver drillet og at mange er bange for at andre børn skal grine af dem. Mobning og drillerier eleverne imellem er et område, der til stadighed har skolens bevågenhed.

Spørgsmål 20

Toiletterne har i tidligere undersøgelser fået kritik. Så det er glædeligt at der er større tilfredshed denne gang. Men det er et område der til stadighed skal være fokus på.

Konklusion

Generelt er eleverne glade for deres skole og føler at de lærer noget spændende. Men undersøgelsen viser også, at der er nogle enkelte elever som giver udtryk for gennem besvarelserne, at de ikke trives så godt. Skolen vil derfor have særlig opmærksomhed på de elever, der ikke trives så godt som det store flertal.

Trivselsmåling

27/2 2023

4.- 9. klasse

Fur Friskole har lavet en trivselsmåling i 4.-9. klassetrin. Samtlige 12 elever deltog i den. Der var 40 spørgsmål, som eleverne skulle besvare. (se skemaer).

Spørgsmål 1: "Er du glad for din skole?" 4. elever har svaret "Meget tit" 6. elever har svaret "Tit" og 2. har svaret "En gang imellem". Sammen med spørgsmål 2 (se skema) viser, at ingen elever giver udtryk for at de er træt af skolen eller træt af klassen. Spørgsmål 13,14, 15, 35, 36 viser at skolens indsats over for mobningen har båret frugt.

Indsatsområder

Spørgsmål 3 og 4 viser, at forståelse for hinandens problemer og samarbejde kan forbedres. Spørgsmål 40. Toiletterne har i tidligere undersøgelser fået kritik. Det får de stadig af tre besvarelser, mens halvdelen mener, at de er "pæne og rene". Så det er et område, der stadig vil være fokus på.

Generelt viser undersøgelsen, at eleverne er glade for deres skole og for lærerne. Men derfor kan enkelte elever godt falder uden for det generelle mønster. Skolen vil derfor fortsat have fokus på, at alle elever trives og får en god skolegang.